Steinbeat it!

Her er enda et dyptrykk med utgangspunkt i et fotografi jeg har tatt. Disse trykkene vil snart være i salg, både her på nettsida, og andre steder.

FullSizeRender.jpg

Jeg kaller det foreløpig bare Steinbeat it!