Til fortellinga Bøssetømming, av Helge Stangnes.
Fra boka Bodø historie bind 2
Nordnorsk magasin.
Nordnorsk magasin.
Nordnorsk magasin.
Lofotboka.
Lofotboka.
Nordnorsk magasin.
Teaterplakat.
Eget prosjekt.
Lokalhistorisk bok om Dragefossen kraftanlegg.
Eget prosjekt (variant av illustrasjon gjort for Nordnorsk magasin).
Plakat for dansebandet Intermezzo.
Plakat for Teatergruppa Låverboys.
Plakat for Teatergruppa Låverboys.
prev / next